Title: Povídky I
Authors: Němcová, Božena
Keywords: Povídky
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Městská knihovna v Praze
Abstract: Z povídkového díla Boženy Němcové, které obsahuje dvacet dva titulů včetně prací nedokončených a dubiózních, byly pro jednosvazkový výbor České knižnice vybrány dvě ukázky raných „obrázků“ Domácí nemoc a Obrázek vesnický, dále zralé prózy – povídky Sestry, Karla, Čtyři doby, Divá Bára, Chudí lidé, V zámku a v podzámčí, Dobrý člověk a Chyže pod horami, a pro své nesporné umělecké kvality i pro svědectví o autorčině tvůrčí situaci a směřování v posledních letech jejího života také zlomek nedokončené prózy Cesta z pouti. - by Databáze Knih
URI: https://tlor.svkos.cz/handle/123456789/735
metadata.dc.rights.*: PUBLIC DOMAIN and CC 3.0 BY NC SA Czech The text of this work is in Public Domain and no exclusive intellectual property rights apply to it in the countries of this e-library project. These rights has expired or been forfeited. Anyone can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking a permission. Still, who would like to use this text or quote a part of it, he or she is obliged to cite its author and source. Edition (cover, design etc.) is published under Creative Commons licence 3.0 BY NC SA Czech. You are free to Share — copy and redistribute the material in any medium or format; Adapt — remix, transform, and build upon the material, both under following conditions: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may not use the material for commercial purposes.If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. See more at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Appears in Collections:Books in Czech

Full text to read:
File Description SizeFormat 
Povidky I - Bozena Nemcova.epubCzech Literature368.79 kBEPUBView/Open


Items in The Love of Reading e-library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.