Title: Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska
Authors: Němcová, Božena
Keywords: Cestopisy;Slovensko
Issue Date: 2019
Publisher: Městská knihovna v Praze
Abstract: Božena Němcová podrobně popisuje Slovensko (a částečně i tehdejší Dolní Uhry), jak ho poznala při svých cestách. V této knize jsou obsaženy všechny texty, které Božena Němcová o Slovensku napsala: 1. Vzpomínky s cesty po Uhřích - cestopis z první cesty do Uher na jaře 1851 (tiskem 1854 v Lumíru) 2. Z Uher - z druhé cesty koncem léta 1851 (napsáno 1852, tiskem 1863) 3. Uherské město (Ďarmoty) - z třetího pobytu 1853 (vydáno 1858) 4. Obrazy ze života slovenského - o tradiční slovenské rodině (1859) 5. Kraje a lesy ve Zvolensku - popis Zvolenské stolice (1859) 6. Poslední medvěd na Čerchově u Chodova nedaleko Domažlic a honba na medvěda na Polhoře v Gajdošově potoku na Slovensku - porovnání (1859) 7. Slovenské starožitnosti - popis archeologických nálezů (1859) 8. Hry, hádanky, písně a říkanky - kratší texty z let 1857-1861 - by Databáze Knih
URI: https://tlor.svkos.cz/handle/123456789/732
metadata.dc.rights.*: PUBLIC DOMAIN and CC 3.0 BY NC SA Czech The text of this work is in Public Domain and no exclusive intellectual property rights apply to it in the countries of this e-library project. These rights has expired or been forfeited. Anyone can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking a permission. Still, who would like to use this text or quote a part of it, he or she is obliged to cite its author and source. Edition (cover, design etc.) is published under Creative Commons licence 3.0 BY NC SA Czech. You are free to Share — copy and redistribute the material in any medium or format; Adapt — remix, transform, and build upon the material, both under following conditions: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may not use the material for commercial purposes.If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. See more at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Appears in Collections:Books in Czech

Full text to read:
File Description SizeFormat 
Narodopisne a cestopisne obrazy ze Slovens - Bozena Nemcova.epubCzech Literature582.86 kBEPUBView/Open


Items in The Love of Reading e-library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.