Title: Povídky II
Authors: Němcová, Božena
Keywords: Povídky
Issue Date: 2019
Publisher: Městská knihovna v Praze
Abstract: Do druhého svazku povídek jsou zařazeny i práce z let 1856–58, tj. z pozdějšího tvůrčího období Němcové. Úhelný kámen svazku tvoří povídka V zámku a v podzámčí. Teprve když v podzámčí vypukne cholera, ohrožující stejně bohaté jako chudé, začne se panstvo starat o ubohý lid. „Nikdo v naší literatuře nevystihl tuto sobeckost, zbabělost i surovost pánů tak jako Němcová v této povídce.“ – Nejedlý Další povídkou svazku jsou Chudí lidé: největší půvab této povídky spočívá v tom, jak se autorce podařilo vylíčit domek a rodinné ovzduší v domě kupce Hlouška. V Dobrém člověku je položen vedle sebe život na českém venkově a život – především českých učedníků a služek – ve Vídni; nejživotnější, realistickou postavou této povídky je forman pantáta Hájek. Chyže pod horami je oslavou Slovenska a prostého života jeho lidu. V povídce Pan učitel podává Němcová jednak zidealisované vzpomínky na vlastní školská léta, jednak kreslí vzor učitele, jak si jej sama představovala. Nedokončený už obrázek Cesta z pouti svazek uzavírá. - by Databáze Knih
URI: https://tlor.svkos.cz/handle/123456789/731
metadata.dc.rights.*: PUBLIC DOMAIN and CC 3.0 BY NC SA Czech The text of this work is in Public Domain and no exclusive intellectual property rights apply to it in the countries of this e-library project. These rights has expired or been forfeited. Anyone can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking a permission. Still, who would like to use this text or quote a part of it, he or she is obliged to cite its author and source. Edition (cover, design etc.) is published under Creative Commons licence 3.0 BY NC SA Czech. You are free to Share — copy and redistribute the material in any medium or format; Adapt — remix, transform, and build upon the material, both under following conditions: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may not use the material for commercial purposes.If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. See more at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Appears in Collections:Books in Czech

Full text to read:
File Description SizeFormat 
Povidky II - Bozena Nemcova.epubCzech Literature582.17 kBEPUBView/Open


Items in The Love of Reading e-library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.