Title: Národní báchorky a pověsti I
Authors: Němcová, Božena
Keywords: Pověsti
Issue Date: 2019
Publisher: Městská knihovna v Praze
Abstract: Soubor národních pohádek a pověstí náleží ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století. 1. svazek sebraných spisů B.N. přináší její pohádky a pověsti, jak je vydala poprvé u nakl. Pospíšila v sedmi sešitech v letech 1845-48; připojeny jsou 3 varianty z časopisu Česká včela. Jazykové úpravy podle zásad České akademie. - připravované dílo B. N. vychází péčí Ústavu pro českou literaturu za red. A. Grunda, R. Havla, B. Havránka, J. Hrabáka, F. Kautmana a M. Novotného. Toto celkem 6. souborné vydání přinese nové práce Němcové a hl. bude doplněno 4 svazky listů, jež psala N. svým přátelům, takže rozsahem předčí dosud nejúplnější vydání Novotného z r. 1927-30 (u Kvasničky a Hampla), které mělo 14 svazků - by Národní knihovna ČR
URI: https://tlor.svkos.cz/handle/123456789/730
metadata.dc.rights.*: PUBLIC DOMAIN and CC 3.0 BY NC SA Czech The text of this work is in Public Domain and no exclusive intellectual property rights apply to it in the countries of this e-library project. These rights has expired or been forfeited. Anyone can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking a permission. Still, who would like to use this text or quote a part of it, he or she is obliged to cite its author and source. Edition (cover, design etc.) is published under Creative Commons licence 3.0 BY NC SA Czech. You are free to Share — copy and redistribute the material in any medium or format; Adapt — remix, transform, and build upon the material, both under following conditions: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may not use the material for commercial purposes.If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. See more at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Appears in Collections:Books in Czech

Full text to read:
File Description SizeFormat 
Narodni bachorky a povesti I - Bozena Nemcova.epubCzech Literature485.78 kBEPUBView/Open


Items in The Love of Reading e-library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.