Title: Kupec benátský
Other Titles: The Merchant of Venice
Authors: Shakespeare, William
Keywords: divadelní hra;komedie;židé;Benátky
Issue Date: 2022
Publisher: Městská knihovna v Praze
Abstract: Benátky, 16. století. Mladý kupec Bassanio prohýřil veškerý svůj majetek a jeho jedinou nadějí, jak se dostat ze složité životní situace, je uzavřít sňatek s bohatou a krásnou Porcií. Na to, aby se mohl ucházet o její ruku, potřebuje ovšem peníze. Jeho přítel, vážený kupec Antonio, se za něj zaručí u starého lichváře Shylocka a patřičný obnos pro Bassania získá. Sám se tím ovšem dostane do velkých obtíží, když nemůže půjčku včas vrátit. Lakotný a zlý Shylock totiž důsledně trvá na dodržení podmínek smlouvy a cena, kterou mu má Antonio zaplatit, je skutečně bolestná…
URI: https://tlor.svkos.cz/handle/123456789/496
ISSN: 978-80-274-2130-5
metadata.dc.rights.*: CREATIVE COMMONS BY NC This work is published under Creative Commons license, Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Anyone is allowed to copy and redistribute the work in any medium or format and adapt it if this activity is done for non-commercial purposes. Commercial purposes mean that the activity is done for commercial adventage or monetary compensation. See more about the license and the full licensing text at https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Books in Czech

Full text to read:
File Description SizeFormat 
kupec_benatsky.epub340.03 kBEPUBView/Open
kupec_benatsky.pdf874.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in The Love of Reading e-library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.