Title: Sen noci Svatojanské
Other Titles: Hra v pěti jednáních
A Midsummer Night’s Dream
Authors: Shakespeare, William
Keywords: divadelní hra;komedie;anglická literatura
Issue Date: 2022
Publisher: Městská knihovna v Praze
Abstract: Athénský král Théseus chystá sňatek s královnou Amazonek Hipolytou. Několik dní před svatbou ke králi přichází měšťan Egeus s dcerou Hermií s prosbou, aby domluvil dceři, že si má vzít za muže Demetria. Hermie však miluje Lysandra. Ani králova domluva nepomohla. Hermie se domluví s Lysandrem, že spolu utečou k tetičce a tajně se vezmou. Mezitím divadelní ochotníci připravují na královskou svatbu divadelní hru. Představení nacvičují v lese. V tutéž dobu se královna lesních víl Titanie pohádá se svým manželem, králem Oberonem. Oberon posílá svého služebníka, skřítka Puka, pro čarovnou bylinu. Potřou-li se spícímu člověku bylinou víčka, zamiluje se do prvního člověka, kterého po probuzení spatří....
URI: https://tlor.svkos.cz/handle/123456789/495
ISSN: 978-80-274-2133-6
metadata.dc.rights.*: CREATIVE COMMONS BY NC This work is published under Creative Commons license, Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Anyone is allowed to copy and redistribute the work in any medium or format and adapt it if this activity is done for non-commercial purposes. Commercial purposes mean that the activity is done for commercial adventage or monetary compensation. See more about the license and the full licensing text at https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Books in Czech

Full text to read:
File Description SizeFormat 
sen_noci_svatojanske.epub332.08 kBEPUBView/Open
sen_noci_svatojanske.pdf889.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in The Love of Reading e-library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.